Indirektni sistemi hlađenja

Pogodno rešenje za velike sisteme može da bude indirektni sistem, koji obuhvata dva rashladna kruga, primarni i sekundarni.

PREDNOSTI KORIŠĆENJA SEKUNDARNIH RASHLADNIH FLUIDA SU BROJNE:

  • U primarnom krugu, mogu se koristiti energetski najpogodniji fluidi (npr. amonijak, čak i u prehrambenoj, farmaceutskoj industriji i klimatizaciji), bez opasnosti od kontaminiranja hlađenih objekata
  • Količina primarnog rashladnog fluida u instalaciji je minimizirana
  • Rizik od isticanja primarnog rashladnog fluida u okolinu je minimalan
  • Primarni rashladni fluid se nalazi samo u mašinskoj sali, pod potpunom kontrolom stručnog osoblja
  • Veoma dobra kontrola temperature u hlađenim prostorijama (kontinualna regulacija, P regulatori su obično zadovoljavajući, prema potrebi mogu se koristiti i I regulatori)

NEDOSTACI INDIREKTNIH SISTEMA:

  • Investicioni troškovi indirektnih sistema su obično veći za isti rashladni efekat
  • Zbog niže temperature isparavanja u primarnom sistemu, potrošnja električne struje za pogon kompresora je veća
  • Veće dimenzije cevovoda i povećana instalisana snaga cirkulacionih pumpi

POTROŠNJA ENERGIJE KOD INDIREKTNIH SISTEMA

U praksi, pokazalo se da ukupni godišnji troškovi energije indirektnih sistema mogu da budu manji nego kod klasičnih – direktnih sistema (nekad i do 15%), zbog znatno bolje kontrole temperature u hlađenim prostorijama.