Nadzor

Vršenje projektantskog obuhvata sledeće radove:

  • Sinhronizacija rada sa ostalim Izvođačima na objektu
  • Kontrola izvođenja izgradnje objekata u svim fazama, koja obuhvata: poštovanje tehničke dokumentacije, preduzimaje potrebnih mera u slučaju odstupanja gradnje od glavnog projekta, kontrola i overa količina izvedenih radova (overa građevinskih knjiga, privremenih i okončanih situacija)
  • Proveru dokaza o kvalitetu materijala i opreme koji se ugrađuje (atesti i sertifikati)
  • Kontrola i provera kvaliteta izvedenih radova koji se po svojoj prirodi i dinamici izgradnje ne mogu proveriti u kasnijim fazama izgradnje objekta
  • Davanje potrebnih uputstava Izvođaču radova, naročito u slučaju odstupanja gradnje od tehničke dokumentacije
  • Redovno praćenje dinamike izgradnje objekta i usklađenosti sa ugovorenim obavezama
  • Izrada Zapisnika o izvršenim snimanjima i kontrolnim ispitivanjima