Čvrstoća cevovoda

Prema važećim zakonima, deo projektne dokumentacije koji je neophodan za primanje objekta od strane Imenovnog tela i dobijanje Upotrebne dozvole je Proračun čvrstoće cevovoda.
Proračun čvrstoće cevovoda obuhvata:
• Kontrolni proračun debljine zidova cevi i cevnih lukova
• Proračun temperaturskih dilatacija cevovoda
• Proračun napona cevovoda
• Proračun sila i momenata u osloncima cevovoda

Proračuni se sprovode uz pomoć odgovarajućih međunarodno relevantnih softverskih paketa uz puno poštovanje važećih standarda u toj oblasti, i to:
• Industrijski metalni cevovodi — Deo 3: SRPS EN 13480-3, Projektovanje i proračun, mart 2007.
• Industrijski metalni cevovodi — Deo 3: SRPS EN 13480-3, Projektovanje i proračun, Izmena 1, novembar 2007.
• Industrijski metalni cevovodi — Deo 3: SRPS EN 13480-3, Projektovanje i proračun, Izmena 3, mart 2010.
• Metallic industrial piping — Part 3: EN 13480, Design and calculation, 2012.