Energetska efikasnost

Efikasno korišćenje energije, često jednostavno definisano kao „energetska efikasnost“ ima za cilj redukciju potrošnje energije potrebne za odvijanje određenog procesa.
Postoji mnogo motiva za poboljšanje energetske efikasnosti.
Smanjenje potrošnje energije redukuje troškove proizvodnje i rezultira finansijskim uspehom. Takođe, doprinosi smanjenju emisije „gasova staklene bašte“ koji su jedan od uzroka globalnog zagrevanja planete. Prema autoritativnim procenama, poboljšanjem energetske efikasnosti u zgradama, industriji i transportu, svetske potrebe za energijom bi se do 2050. godine mogle redukovati za jednu trećinu u odnosu na sadašnje.
Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije su „dva stuba“ održivog energetskog razvoja i od najvećeg su značaja u energetskim prioritetima svake ekonimije. Za mnoge zemlje povećanje energetske efikasnosti je pitanje nacionalne strateške sigurnosti, pošto značajno smanjuje uvoz energenata i usporava trošenje sopstvenih resursa.
Mnogi industrijski procesi zahtevaju velike količine energije za raznovrsne proizvodne operacije i procesne tehnologije (proizvodnja šećera, prerada nafte…). Drugi procesi zahtevaju velike količine toplote i mehaničkog rada, pri čemu se kao energetski resursi koriste prirodni gas, tečna goriva i električna energija. Nadalje, otpadni materijali iz nekih industrija mogu da se koriste za dodatnu proizvodnju energije (biogas, piroliza …). Zbog raznovrsnosti industrijskih operacija, nije moguće definisati sve mogućnosti za energetsku optimizaciju, iako postoji mnogo tehnologija primenjivih u većini industrijskih grupacija.